Uslovi korišćenja

Važe od 10.12.2020. god.

Dobro došli na našu internet prodavnicu na internet stranici www.volimdomace.rs ili na mobilnu aplikaciju VolimDomaće!

Ovde izneti Uslovi korišćenja i poslovanja zajedno sa našom Politikom privatnosti i Politikom upotrebe kolačića čine Ugovor koji se primenjuje na Vas. Pristupom ili korišćenjem našeg Sajta ili naše Aplikacije na bilo koji način pravno ste obavezani ovim Ugovorom, koji se zaključuje u elektronskom obliku između:

 1. VLMDMC DOO Vojka sa sedištem u Staroj Pazovi, Vojka, ul. Braće Kočijašević br. 116, matični broj: 21622087, poreski identifikacioni broj: 112177918, koga zastupa zakonski zastupnik direktor Milan Ninković

i

       2.Svakog lica koje pristupi ili koristi naš Sajt ili našu Aplikaciju.

Veoma je važno da se detaljno upoznate sa sadržinom ovih Uslova korišćenja i poslovanja, Politikom privatnosti i Politikom upotrebe kolačića, imajući u vidu da sadrže informacije o Vašim pravima i obavezama. Korišćenjem Sajta ili Aplikacije obavezujete se da ćete ih poštovati i da ste sa istima saglasni.

Mi zadržavamo pravo da ažuriramo (menjamo i dopunjujemo) ove Uslove korišćenja i poslovanja, Politiku privatnosti i Politiku upotrebe kolačića u bilo koje vreme. Sve izmene i dopune stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja na našem Sajtu i našoj Aplikaciji.

Vi ste dužni da prilikom posete Sajta ili Mobilne aplikacije proverite ove Uslove korišćenja i poslovanja, Politiku privatnosti  i Politiku upotrebe kolačića u odgovarajućim poglavljima, s obzirom na to da Vas obavezuje njihova trenutno važeća verzija, jer se promene mogu dogoditi između poseta kao posledica ažuriranja. Pozivamo Vas da proveravate i Vaš email preko koga ćemo Vas obaveštavati o ovim promenama. Ukoliko nastavite da pristupate i koristite naš Sajt ili Aplikaciju nakon izmena i dopuna, to će podrazumevati Vašu saglasnost na tako izmenjene i dopunjene odnosno nove uslove Ugovora.

Ukoliko pronađete bilo šta u ovom Ugovoru sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite naš Sajt i našu Aplikaciju.

Za sva pitanja ili nejasnoće koje se tiču Ugovora možete se obratiti na sledeću email adresu kontakt@volimdomace.rs.

1.   DEFINICIJE

Termini u našim Uslovima korišćenja i poslovanja, našoj Politici privatnosti i našoj Politici upotrebe kolačića imaju sledeće značenje:

Kada kažemo

“Ugovor”

Mislimo na

Ugovor koji čine Uslovi korišćenja i poslovanja, Politika privatnosti i Politika upotrebe kolačića koji se primenjuju na Vas;

Kada kažemo

“Uslovi korišćenja i poslovanja” ili “Uslovi”

Mislimo na

Ovaj tekst Uslova korišćenja i poslovanja koji može biti ažuriran u bilo koje vreme;

Kada kažemo

“Politika privatnosti”

Mislimo na

Politika privatnosti koja može biti ažurirana u bilo koje vreme, a koja uređuje korišćenje Vaših podataka o ličnosti, dostupna na ovom linku

Kada kažemo

“Politika upotrebe kolačića”

Mislimo na

Politika upotrebe kolačića dostupna na našem Sajtu, koja uređuje posebna pravila o prikupljanju pojedinih podataka o ličnosti na Sajtu putem kolačića, koja čine sastavni deo Politike privatnosti, dostupna na linku.

Kada kažemo

“Volim Domaće”, “Prodavac”, “Vlasnik Sajta”, “mi”, “nas” ili “naš”

 

Mislimo na

VLMDMC DOO Vojka sa sedištem u Staroj Pazovi, Vojka, ul. Braće Kočijašević br. 116, matični broj: 21622087, poreski identifikacioni broj: 112177918, koje društvo u smislu ovog Ugovora ima status pružaoca usluga informacionog društva u skladu sa čl. 3 Zakona o elektronskoj trgovini;

Kada kažemo

“Sajt” ili “naš Sajt”

 


 

 

Mislimo na

Internet prezentaciju i internet prodavnicu na domenu www.volimdomace.rs u našem vlasništvu koja predstavlja elektronsku prodavnicu;

Kada kažemo

“Aplikacija” ili “naša Aplikacija”

Mislimo na

Mobilnu aplikaciju u našem vlasništvu kao elektronsku prodavnicu, koja predstavlja moblinu verziju internet prezentacije i internet prodavnice na domenu www.volimdomace.rs, koja se može besplatno preuzeti na Google Play odnosno App Store;

Kada kažemo

“Korisnik”

 

Mislimo na

Svako lice koje pristupi ili koristi naš Sajt ili Aplikaciju bez prethodne registracije;

Kada kažemo

“Registrovani korisnik”

Mislimo na

Korisnika Sajta ili Aplikacije koji je registrovao svoj nalog na Sajtu ili Aplikaciji;

Kada kažemo

“Kupac”

 

 

Mislimo na

Bilo koje fizičko ili pravno lice koje je kao Registrovani korisnik poručilo proizvod(e) i/ili uslugu(e) Prodavca putem Sajta ili Aplikacije;

Kada kažemo

“Potrošač”

Mislimo na

Fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti i na koga se primenjuju propisi o zaštiti potrošača;

Kada kažemo

“Vi”, “Vas” ili “Vaš”

Mislimo na

Korisnika, Registrovanog korisnika, Kupca, Potrošača i svako drugo lice koje pristupi ili koristi naš Sajt ili Aplikaciju na bilo koji način;

Kada kažemo

„Kupoprodajni ugovor”

Mislimo na

Ugovor o kupoprodaji zaključen između Prodavca i Kupca za bilo koji proizvoda i/ili usluge Prodavca, koji uključuje odredbe Ugovora, kao i eventualne posebne uslove ukoliko su ugovoreni između Ugovornih strana;

Kada kažemo

“Ugovorne strane”

 

Mislimo na

Nas i Vas koji smo ugovorne strane u smislu ovog Ugovora;

 

2.   PERSONALNA PRIMENA UGOVORA

Naš Sajt i Aplikacija namenjeni su isključivo licima koja su navršila 18 godina života. Ukoliko nemate navršenih 18 godina života, prestanite da koristite naš Sajt i Aplikaciju, jer isti nisu namenjeni Vama.

Odredbe Uslova korišćenja i poslovanja iz kojih proističe da se primenjuju na Potrošače, ne primenjuju se na Kupce koji prema definiciji nisu Potrošači.

U slučaju da je Kupac pravno lice, lice koje u ime i za račun tog pravnog lica kupuje proizvode i usluge na našem Sajtu i Aplikaciji time, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, potvrđuje i garantuje da poseduje ovlašćenje da zaključi Kupoprodajni ugovor u ime i za račun tog pravnog lica.

3. TERITORIJALNA PRIMENA UGOVORA

Ugovor se primenjuje na celokupno poslovanje preko i putem našeg Sajta i Aplikacije i to isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Isporuka proizvoda kupljenih preko našeg Sajta i Aplikacije vrši  se na teritoriji Beograda (isključivo za gradski deo opština), Stare Pazove i Pećinaca.
Dostava u Beogradu je moguća isključivo u gradskim delovima sledećih opština: Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara, Surčin i Batajnica.
Dostava u Staroj Pazovi je moguća za oblasti dostave: Stara Pazova, Nova Pazova, Novi Banovci - Kablar, Vojka, Krnješevci.
Dostava u Pećincima je moguća u mestu Šimanovci.
Dostava u Novom Sadu je moguća na teritoriji celog grada.
Dostava u Sremskim Karlovcima je moguća na teritoriji celog grada.
Dostava u Inđiji je moguća na teritoriji celog grada.

4. MATERIJALNA PRIMENA UGOVORA

Posebni uslovi (koji odstupaju od Uslova korišćenja i poslovanja i Ugovora), naročito uslovi postavljeni od strane Kupca, biće obavezujući jedino ukoliko su posebno ugovoreni i pisanim putem potvrđeni s naše strane.

5. OGRANIČENJA U PORUČIVANJU, PRODAJI I ISPORUCI PROIZVODA

Ne postoje ograničenja u pogledu vrednosti proizvoda koji se poručuju, kupuju i isporučuju preko i putem našeg Sajta i Aplikacije.

Prodavac se obavezuje da Kupcu isporuči isključivo proizvode koje u trenutku isporuke ima na raspolaganju odnosno zalihama. Volim Domaće zadržava pravo da, bez obzira na podatke i informacije koji su dati na Sajtu i Aplikaciji, ne prihvati Vašu porudžbinu ili otkaže isporuku kupljenih proizvoda Kupcu samo u slučaju da prilikom provere porudžbine ne raspolaže sa poručenim ili kupljenim proizvodom. U slučaju da Volim Domaće nije u mogućnosti da prihvati Vašu porudžbinu iz razloga što ne raspolaže sa poručenim ili kupljenim proizvodom, obavestiće Vas o tome putem Vašeg email-a ili broja telefona.

Upozoravamo Vas da je u skladu sa pozitivnim propisima zabranjenja prodaja i služenje alkoholnih pića deci i maloletnicima, te da mi ne prodajemo alkoholna pića deci i maloletnicima preko Sajta i Aplikacije. Stoga, kako bismo obezbedili primenu propisa, upoznajemo Vas da naš Sajt i Aplikacija nisu namenjeni licima koja nisu navršila 18 godina života. Ukoliko nemate navršenih 18 godina života, upozoravamo Vas da prestanete da koristite naš Sajt i Aplikaciju, jer isti nisu namenjeni Vama.

Upozoravamo Vas na odgovornu upotrebu alkoholnih pića, s obzirom da je prekomerna upotreba alkoholnih pića štetna.

6. REGISTRACIJA I PRIJAVA NA NALOG

Registracija naloga Korisnika je besplatna i dozvoljena je samo licima koja imaju navršenih 18 godina života. Obavlja se putem Sajta ili Aplikacije tako što Korisnik unese obavezne podatke pod sledećim kategorijama:

 • Ime i prezime – pod kojim se podrazumevaju tačni podaci o imenu i prezimenu, tako da nije dozvoljeno unošenje nadimaka, pseudonima ili drugih podataka;
 • Adresa prebivališta ili boravišta - pod kojim se podrazumeva adresa na kojoj boravi Korisnik;
 • Email adresa – pod kojim se podrazumeva bilo koja ispravna i aktivna email (elektronska) adresa u vlasništvu Korisnika;
 • Broj telefona – pod kojim se podrazumeva bilo koji ispravan i aktivan broj telefona na koji je dostupan Korisnik i u vlasništvu je Korisnika;
 • Šifra – pod kojim se podrazumeva jedinstveni niz slova i brojeva koji je potreban za svaku registraciju i prijavu na nalog Korisnika;

Nakon što primi verifikacioni email od strane Volim Domaće i izvrši verifikaciju registracije naloga, Korisnik postaje Registrovani korisnik u smislu ovih Uslova. Trenutkom registracije naloga smatra se momenat kada je izvršena verifikacija registracije naloga.

Korisnik se obavezuje da prilikom registracije naloga unese istinite tražene podatke, kao i da podatke koje je uneo prilikom registracije naloga ažurira u slučaju njihove promene. Registrovani korisnik je potpuno i isključivo odgovoran za sve aktivnosti koje se vrše preko njegovog registrovanog naloga, uključujući i porudžbine koje su izvršene pod njegovim nalogom, i snosi odgovornost za tačnost i potpunost unetih podataka prilikom registracije naloga i njegovog ažuriranja.

Volim Domaće ima pravo da, u slučaju da utvrdi da su uneti neistiniti podaci prilikom registracije i ažuriranja naloga, blokira odnosno ukine nalog Registrovanom korisniku.

Registrovani korisnik prijavu naloga vrši unošenjem svog korisničkog imena i lozinke. Korisničko ime predstavlja email adresu, dok lozinka predstavlja šifru, koji podaci su uneti prilikom registracije naloga.

Registrovani korisnik je obavezan da svoje korisničko ime i lozinku čuva u tajnosti od drugih lica i ima obavezu da se na kraju svake posete odjavi sa Sajta ili Aplikacije. Registrovani korisnik ima pravo i obavezu da nam odmah po saznanju za bilo koju neovlašćenu upotrebu njegovog naloga ili sumnje da treće lice može da zloupotrebi njegovo korisničko ime i lozinku pošalje obaveštenje na sledeću email adresu: kontakt@volimdomace.rs. Volim Domaće zadržava pravo da u ovim i sličnim slučajevima zatraži od Vas da promenite korisničko ime i lozinku ili da blokira Vaš nalog, radi bezbednosti i sigurnosti korišćenja Vašeg naloga.

7. PORUDŽBINA

Poručivanje proizvoda i usluge isporuke se vrši isključivo putem Sajta i Aplikacije. Porudžbina se ne može izvršiti telefonom, u prodajnom mestu Kupca ili na drugi način, s tim da Prodavac zadržava diskreciono pravo i slobodu da prihvati ili ne prihvati porudžbine izvršene na ovaj način.

Poručivanje možete izvršiti isključivo u svojstvu Registrovanog korisnika.

Ukoliko Vam proizvod odgovara i želite da ga kupite, to možete učiniti tako što ćete kliknuti na dugme „Dodaj u korpu“. Pre potvrđivanja porudžbine, korpu možete dopuniti, isprazniti ili ažurirati.

Nakon što izaberete sve proizvode koje želite da kupite, potrebno je da u odeljku „Korpa“ kliknete na dugme „Plaćanje“, a potom u odeljku „Plaćanje“ u skladu sa formularom unesete obavezne podatke za porudžbinu, izaberete raspoloživi termin isporuke i način plaćanja. U ovom koraku biće Vam obračunata i cena usluge isporuke porudžbine, ukoliko se ova usluga posebno naplaćuje.

U odeljku „Plaćanje“ unosti lične podatke, koji moraju biti uneti u skaldu sa Politikom privatnosti. Ovo moraju biti isključivo Vaši lični podaci.

Porudžbina je završena potvrđivanjem na dugme „Pošalji narudžbinu” i predstavlja obavezujuću ponudu sa Vaše strane učinjenu prema Volim Domaće.

Potvrđivanjem porudžbine na Sajtu i Mobilnoj aplikaciji kao Kupac potvrđujete sledeće: 

 1. da su Vam poznate odredbe ovog Ugovora ili da su Vam morale biti poznate, jer smo Vam mi pružili stvarnu mogućnost da se upoznate sa njihovom sadržinom,
 2. da smo mi, pre potvrđivanja porudžbine, na jasan i razumljiv način ispunili obavezu obaveštavanja Kupca o uslovima ovog Ugovora,
 3. da ste, kao Kupac, saglasni sa Ugovorom.

Potvrđivanjem porudžbine na Sajtu i Mobilnoj aplikaciji kao Kupac posebno potvrđujete da ste pre potvrđivanja porudžbine kao Kupac obavešteni o sledećem: 

 1. osnovnim obeležjima robe i usluge isporuke;
 2. našem poslovnom imenu, matičnom broju, poreskom identifikacionom broju, adresi sedišta na kojoj poslujemo, email adresi;
 3. prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati, kao i o svim eventualnim dodatnim troškovima, kao što su troškovi isporuke i troškovi transakcije kartičnog plaćanja koji padaju na Vaš teret kao Kupca;
 4. načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, kao i načinu na koji se postupa po reklamacijama Kupca;
 5. postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe;
 6. načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima od strane Prodavca, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu saobraznosti;
 7. Uslovima za raskid ugovora;

Nakon što ste izvršili poručivanje, dobićete email kojim se potvrđuje da smo mi primili porudžbinu. Prodavac će nastojati da u najkraćem roku proveri da li smo u mogućnosti da Vam obezbedimo isporuku proizvoda koji ste poručili. Obrada porudžbine, tokom koje utvrđujemo da li je proizvod raspoloživ na stanju odnosno zalihama, može trajati najviše 5 radnih dana. Ukoliko proizvod nije na stanju odnosno zalihama, bez odlaganja Vas obaveštavamo o tome, u kom slučaju će se smatrati da je Vaša porudžbina otkazana tj. da nije prihvaćena Vaša ponuda za zaključenje Kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko smo u mogućnosti da isporučimo samo deo Vaše porudžbine, Prodavac će Vas kontaktirati putem Vašeg email-a ili telefonskog broja kako bi Vas obavestio o tome. Ukoliko se saglasite, izvršiće se isporuka samo onog dela porudžbine koji je raspoloživ na stanju odnosno zalihama.

Volim Domaće zadržava pravo da spreči svaku zloupotrebu Vaših prava preko i putem Sajta i Aplikacije, pa u slučaju sumnje u zloupotrebu ima pravo da Vas kontaktira radi provere i pravo da odbije da potvrdi porudžbinu odnosno izvrši isporuku proizvoda.

Za sva pitanja ili nejasnoće koje se tiču Vaše porudžbine možete se obratiti na sledeću email adresu kontakt@volimdomace.rs.

8. CENE

Cene su izražene u valuti srpski dinar (RSD). Cena uključuje PDV, osim gde je izričito navedeno da je cena bez PDV-a.

Istaknute cene na Sajtu i Aplikaciji važe isključivo za kupovinu putem interneta.

Cene za proizvode koji se prodaju prema težini, a ne prema komadu, su cene koje mogu minimalno odstupati zbog odstupanja u težini, što znači da možete dobiti proizvode čija težina minimalno odstupa od težine za koju je zaključen Kupoprodajni ugovor, zbog čega će cena biti obračunata po tačnoj težini proizvoda koja Vam je isporučena.

Za svaki proizvod izražena je cena. Istaknute cene proizvoda ne uključuju troškove isporuke. Troškovi isporuke su posebno iskazani prilikom vršenja porudžbine i padaju na teret Kupca, te Kupac plaća troškove isporuke zajedno sa cenom proizvoda.‚

Cene mogu biti umanjene korišćenjem promo kodova i popusta, prema politici poslovanja Volim Domaće.

9. NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje cene proizvoda i usluge isporuke se vrši se zajedno i to pouzećem.

U slučaju plaćanja pouzećem u gotovini, potrebno je da prilikom kupovine na Sajtu ili Aplikaciji u odeljku „Plaćanje“ odaberete opciju „Keš“. Volim Domaće će izvršiti isporuku proizvoda putem dostavljača koji će Vam nakon plaćanja predati kupljene proizvode uz koje ćete dobiti račun, a plaćanje ćete izvrišiti gotovinom i to predajom naznačenog novčanog iznosa dostavljaču.

U slučaju plaćanja pouzećem karticom, potrebno je da prilikom kupovine na Sajtu ili Aplikaciji u odeljku „Plaćanje“ odaberete opciju „karticom pri isporuci“. Volim Domaće će izvršiti isporuku proizvoda putem dostavljača koji će Vam nakon plaćanja predati kupljene proizvode uz koje ćete dobiti račun, a plaćanje ćete izvrišiti karticom putem terminala za plaćanje koji će Vam obezbediti dostavljač.

10. ISPORUKA

Cena usluge isporuke porudžbine može biti iskazana prilikom vršenja porudžbine na Sajtu ili Aplikaciji. Ukoliko je cena usluge isporuke iskazana prilikom vršenja porudžbine, ova cena se plaća istovremeno sa cenom za poručene proizvode. Vi morate prihvatiti da platite ovu cenu ukoliko želite da kupite i da Vam isporučimo naše proizvode, tako da kupovina naših proizvoda na Sajtu i Aplikaciji nije moguća bez pružanja usluge isporuke porudžbine.

Volim Domaće zadržava pravo da spreči svaku zloupotrebu Vaših prava preko i putem Sajta i Aplikacije, pa u slučaju sumnje u zloupotrebu ili u slučaju kršenja Uslova korišćenja i poslovanja ima pravo da Vas kontaktira radi provere i pravo da odbije da potvrdi porudžbinu odnosno izvrši isporuku proizvoda, kao i da blokira i izbriše Vaš nalog. Volim Domaće posebno zadržava pravo da neisporuči porudžbinu u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja koja ukazuje na to da bi isporukom robe moglo doći do ugrožavanja fizičkog ili psihičkog integriteta dostavljača koji vrše isporuku robe.

Proizvode isporučujemo isključivo na teritoriji grada Beograda i to samo za teritoriju gradskih opština navedenih u odeljku pod nazivom „Teritorijana primena Ugovora“ ovih Uslova. Dostava se vrši na adresu Kupca naznačenu prilikom porudžbine do ulaznih vrata kuće, stana ili drugih prostorija Kupca, a predaje se Kupcu ili osobi koju je kao primaoca pošiljke Kupac odredio.

Ukoliko dostavljač ne pronađe Kupca na naznačenoj adresi ili lice koje je kao primaoca pošiljke Kupac odredio ili krivicom ovih lica ne bude izvršeno dostavljanje, kontaktiraćemo Vas i nastojati da dogovorimo novi termin isporuke. Ukoliko dostavljanje proizovda ne bude izvršeno ni u novom dogovorenom terminu krivicom Kupca ili lica koje je kao primaoca pošiljke Kupac odredio, Kupoprodajni ugovor se smatra raskinutim.

Ako predaja proizvoda nije izvršena iz razloga što Vi bez osnovanog razloga odbijate da primite robu ili svojim ponašanjem sprečavate isporuku, rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na Vas kao Kupca istekom roka za isporuku, odnosno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora ako rok isporuke nije ugovoren.

Vreme isporuke proizvoda kupljenih preko Sajta i Aplikacije određuje sam Kupac prema terminima koji su raspoloživi u odeljku „Plaćanje“. Kupac je upoznat da vreme isporuke nije fiksno, nego orijentaciono. Volim Domaće će nastojati da isporuke izvrši u dogovorenom roku, ali mi nećemo biti odgovorni niti će se smatrati da smo pali u docnju u slučaju isporuke van ugovorenog roka, uz obavezu da vas obavestimo o promenjenom terminu isporuke.

Jedan Kupac može odabrati isključivo jedan termin za dostavu u toku jednog dana. Kreiranje većeg broja porudžbina i zauzimanje više termina za dostavu u toku jednog dana smatraće se kršenjem ovih Uslova korišćenja i poslovanja, u kom slučaju Volim Domaće ima pravo da blokira nalog Registrovanog korisnika i odbije da prihvati porudžbinu ili da odbije da izvrši isporuku kupljenih proizvoda.

U trenutku predaje robe Kupcu ili primaocu pošiljke koga je odredio Kupac, rizik slučajne propasti, oštećenja ili uništenja stvari prelazi na Kupca.

Obaveza Prodavca da isporuči prihvaćenu porudžbinu prestaje ako je proizvođač proizvoda koje mi prodajemo preko našeg Sajta ili Aplikacije obustavio proizvodnju naručenih proizvoda ili ako je zbog naloga državnih organa, smetnji u prometu, štrajka, elementarnih nepogoda, epidemije, rata, pobuna i svih slučajeva više sile koji se ostvare kod Prodavca ili proizvođača, izvršenje neprimereno otežano ili nemoguće, a Prodavac je za navedene događaje saznao tek nakon što je potvrdio porudžbinu. U tom slučaju Prodavac će o tome odmah obavestiti Kupca, a najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana saznanja za navedene događaje. U slučaju nastupanja okolnosti koje se smatraju višom silom, neizvršenje ili docnja u izvršenju obaveze neće imati za posledicu odgovornost Prodavca za eventualno nastalu štetu Kupcu.

Volim Domaće poručene proizvode pakuje tako da se obezbedi zaštita od oštećenja uobičajenom manipulacijom u transportu i bezbednost hrane i pića.

Kupac prilikom isporuke ima obavezu da odmah, u prisustvu dostavljača, proveri pošiljku kako bi utvrdio da li postoje vidljiva oštećenja i nedostaci, te obavezu da zahteva da se u prisustvu dostavljača pošiljka otvori. U slučaju da postoje vidljiva oštećenja i nedostaci, Kupac ima pravo da istakne primedbe zbog vidljivih nedostataka o čemu će dostavljač sastaviti zapisnik o reklamaciji.

Ukoliko Kupac blagovremeno tj. u prisustvu dostavljača izjavi prigovor vidljivog nedostatka i oštećenja, ima prava koja mu pripadaju po zakonu zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru na zamenu, sniženje cene ili raskid Kupoprodajnog ugovora, prema zakonskim uslovima. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Ukoliko ovo propusti da učini u prisustvu dostavljača, Kupac gubi prava koju mu po tom osnovu pripadaju.

Kupac je dužan dostavljaču potpisati otpremnicu tj. račun-otpremnicu prilikom predaje pošiljke.

Rok za prijavu reklamacije na skrivena oštećenja i nedostatke je 24h od trenutka preuzimanja robe, putem email-a: kontakt@volimdomace.rs. Mi smo dužni da postupimo po Vašoj reklamaciji u roku od narednih 8 dana.

11. PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Imajući u vidu da se kupovina putem našeg Sajta i Aplikacije smatra kupovinom na daljinu, ovaj odeljak Uslova se odnosi na Kupce koji predstavljaju Potrošače.

Ukoliko spadate u pojam Potrošača, imate pravo da u roku od 14 dana od dana isporuke, odustanete od Kupoprodajnog ugovora bez navođenja razloga. U navedenom roku je potrebno da pošaljete izjavu o odustanku.

Ukoliko ste jednom porudžbenicom naručili više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam poslednja vrsta naručene robe bude isporučena. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada Vam je poslednja pošiljka ili deo isporučen.

Ovo pravo ostvarujete tako što popunite obrazac za odustanak u štampanom obliku ili date izjavu o odustanku na drugi način pismenim putem i dostavite na našu adresu sedišta ili email: kontakt@volimdomace.rs.

Izjava o odustanku od Kupoprodajnog ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada ste je poslali Volim Domaće. Ako ste izjavu o odustanku poslali elektronskim putem, bez odlaganja ćemo Vas obavestiti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa o prijemu Vaše izjave.


U slučaju da odustanete od Kupoprodajnog ugovora, dužni ste da nam vratite robu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste poslali izjavu o odustanku, uz snošenje direktnih troškova vraćanja robe. Prilikom vraćanja robe, ona mora biti u ispravnom i nekorišćenom stanju u originalnom i neoštećenom pakovanju. Uz robu ste u obavezi da dostavite račun (odnosno račun-otpremnicu).

Proizvod možete da vratite tako što ćete ga poslati nama isključivo do isteka roka važenja proizvoda, pod uslovom da je u Vašem posedu skladišten i čuvan u odgovarajućim uslovima.

U slučaju odustanka od Kupoprodajnog ugovora, Potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod, ukoliko su roba i ambalaža neoštećeni i proizvod u ispravnom stanju, i ukoliko dostavi račun (odnosno račun-otpremnicu). Iznos plaćene robe biće vraćen Potrošaču nakon što roba bude vraćena na našu adresu odakle je Potrošaču i poslata. Volim Domaće će bez odlaganja izvršiti povraćaj uplata koje je primila od Potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primila obrazac za odustanak. Volim Domaće može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok nam ne dostavite dokaz da ste nam poslali robu.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. U takvim slučajevima, Volim Domaće ima pravo da vrati umanjenu cenu.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u sledećim slučajevima:

 1. pružanje usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti Potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
 2. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 3. isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 4. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 5. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 6. ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu.

12. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Volim Domaće obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa propisima Republike Srbije. Za više informacija vidite Politiku privatnosti.

Pojedine Vaše podatke o ličnosti možemo prikupiti i upotrebom kolačića. Za više informacija o tome vidite Politiku upotrebe kolačića. 

Pristupom i korišćenjem našeg Sajta i Aplikacije dajete saglasnost da koristimo Vaše podatke o ličnosti u skladu sa Politikom privatnosti i Politikom upotrebe kolačića. Ukoliko pronađete bilo šta u ovom Ugovoru sa čim se ne slažete, molimo Vas da prestanete da koristite naš Sajt i našu Mobilnu aplikaciju.

13. POSTAVLJANJE SADRŽAJA I LINKOVI KA SAJTOVIMA

Bilo koji sadržaj koji Vi postavite na ili putem Sajta ili Aplikaciji, uključujući komentare koje upućujete nama putem Sajta, Aplikacije, naših zvaničnih društvenih mreža, našeg Google My Business naloga i na svim drugim platformama u našem vlasništvu, imaju za cilj razmenu mišljenja i zakonitih, relevantnih i tačnih informacija. Korespodencija mora da bude pristojna, uljudna i bez bilo kakvih navoda koji mogu biti uvredljivi za drugu stranu, uključujući i davanje kritičke ocene. Svaka upotreba koja nije u skladu sa tim ciljem je zabranjena. Naročito je zabranjeno postavljanje sadržaja ili linkova ka takvim sadržajima:

 • Koji sadrže govor mržnje, politički ekstremizam, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, psovke ili koje podržavaju diskriminaciju na bilo kojoj osnovi, koji sadrže direktne pretnje drugim Korisnicima, Vlasniku i njegovim predstavnicima, kao i bilo kojim trećim licima;
 • Koji je protivan moralu ili koji je pornografskog karaktera;
 • Radi bilo koje upotrebe koja je protivna propisima Republike Srbije;
 • Reklamnog karaktera i kojima se vrši direktno ili indirektno promovisanje;
 • Kojima se Sajt ili Aplikacija ili druge naše platforme koriste na bilo koji način u komercijalne svrhe, osim za potrebe realizacije ovog Ugovora ili Posebnog ugovora;
 • Sa besmislenim i nesvrsishodnim porukama;
 • Za koje Vi znate ili pretpostavlja da sadrže lažne informacije, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim Korisnicima, nama i našim predstavnicima, kao i bilo kojim trećim licima.

Mi zadržavamo diskreciono pravo (ali ne i obavezu) da preduzmemo razumne mere kako bi onemogućili objavljivanje sadržaja koji je protivan Uslovima i pozitivnim propisima, bez navođenja razloga za to, i to:

 • Zabranom postavljanja ili brisanjem dela tog sadržaja pre objavljivanja uspostavljanjem filtera na određene reči, fraze, izraze, emoji simbole i sl.;
 • Uklanjanjem postavljenog sadržaja ili njegovog dela;
 • Blokiranjem i ukidanjem registrovanih naloga u slučaju zabranjenog ponašanja.

Nezavisno od ovog prava, mi nemamo obavezu da vršimo monitoring sadržaja koji Vi postavljate na Sajtu ili Aplikaciji, te stoga ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu ili druge posledice koje proisteknu iz takvog sadržaja. U vezi sa navedenim, mi:

 • Nemamo obavezu da pregledamo podatke koje skladištimo, prenosimo ili učinimo dostupnim odnosno da ispitujemo okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje Korisnika aplikacije na našem Sajtu ili Aplikaciji, u skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije;
 • Nismo odgovorni za sadržaj i upućivanje elektronskih poruka koje nam je Korisnik aplikacije predao radi radi prenosa putem našeg Sajta ili Aplikacije, pod uslovima iz člana 16 Zakona o elektronskoj trgovini;
 • Nismo odgovorni za skladištenje podataka koje služi za efikasnije formiranje prenosa podataka traženih od strane Korisnika aplikacije i sadržaj skladištenih podataka na našeg Sajta ili Aplikacije, pod uslovima iz članova 17 i 18 Zakona o elektronskoj trgovini.

Sadržaj koji Vi postavljate na Sajtu ili Mobilnoj aplikaciji ni na koji način ne predstavlja naše stavove niti je povezan sa nama. Sav Vaš sadržaj izražava isključivo Vaš stav, za koji ste jedino odgovorni Vi.

Vi možete prijaviti sadržaj postavljen na našem Sajtu ili Aplikaciji slanjem email-a na sledeću adresu: kontakt@volimdomace.rs. Mi ćemo postupiti po Vašem Vašem email-u u kratkom roku tako što ćemo ukloniti nedopušteni sadržaj ili, u slučaju sumnje da li je sadržaj nedopušten, zatražiti mišljenje nadležnog organa radi daljeg postupanja.

U slučaju bilo kakvih zahteva trećih lica sa osnovom naknade štete prema Volim Domaće, a po bilo kom osnovu u vezi sa sadržajem koji ste Vi postavili, odgovornost preuzimate Vi, uključujući i obavezu da preduzmete sve radnje kako bi odbranili i zaštitili Volim Domaće od svih takvih zahteva. Ovo podrazumeva da ste Vi saglasni da ćete nam nadoknaditi celokupnu štetu naročito, ali ne i isključivo, u slučaju:

 • Kršenja Uslova korišćenja i poslovanja;
 • U slučaju da mi pretrpimo štetu koja je posledica kršenja prava trećih lica sa Vaše strane.

Svi eventualni sporovi nastali između Vas međusobno ili sa trećim licima rešavaju se isključivo između tih lica ili između navedenih lica i trećih lica. Mi nismo odgovorni za štetu bilo koje vrste nastale kao posledica takvih odnosa.

Na našem Sajtu i Aplikaciji se mogu naći linkovi ka sajtovima, aplikacijama ili bilo kojim drugim stranicma na koje upućujemo ili omogućavamo pristup, a koji su u vlasništvu drugih pravnih ili fizičkih lica. Svaka od ovih stranica ima svoje uslove korišćenja i politiku postupanja sa poverljivim podacima, koji se mogu bitno razlikovati od onih koji važe za naš Sajt i Aplikaciju. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad tim stranicama i ne snosimo nikakvu odgovornost kako za dostupnost tih stranica i sadržaj na njima, tako za uslove korišćenja i politiku postupanja sa poverljivim informacijama koji se primenjuju na njihove posetioce i korisnike. Vi snosite sopstvenu odgovornost i rizik u slučaju pristupanja drugim stranicama putem linkova.

Postavljanje linkova ni na koji način ne predstavlja naše stavove niti podrazumeva da mi preporučujemo ili odobravamo usluge ili proizvode koji se preko takvih sajtova nude. Na postavljanje linkova sa Vaše strane važe ove odredbe Uslova korišćenja koje se odnose na postavljanje bilo kog sadržaja.

14. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Volim Domaće obezbeđuje Sajt i Aplikaciju “onakva kakva je”, bez ikakvih garancija u bilo kom smislu, naročito bez garancije da će ispuniti Vaše zahteve i da će rad biti bez prekida i grešaka. U slučaju da se usled tehničkih problema, radova, održavanja, uvođenja novog sadržaja ili više sile naš Sajt ili Aplikacija ne može koristiti ili nije dostupan privremeno ili trajno, u potpunosti ili u ograničenom kapacitetu, mi ne možemo odgovarati za eventualnu štetu koja tako nastane Vama. Volim Domaće ne garantuje da će Sajt i Aplikacija odgovarati Vašim potrebama. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Volim Domaće će nastojati da podaci i informacije na Sajtu i Aplikaciji budu tačni i ažurni, ali istovremeno ne garantuje njihovu tačnost i ažurnost, niti preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu. Fotografije i drugi materijali na Sajtu i Aplikaciji ne moraju uvek da odgovaraju stvarnom stanju stvari, već mogu biti ilustrativne prirode.

Volim Domaće zadržava pravo da spreči svaku zloupotrebu Vaših prava preko i putem Sajta i Aplikacije, pa u slučaju sumnje u zloupotrebu ili u slučaju kršenja Uslova  korišćenja i poslovanja i pozitivnih propisa ima pravo da Vas kontaktira radi provere i pravo da odbije da potvrdi porudžbinu odnosno izvrši isporuku proizvoda. kao i da blokira i izbriše Vaš nalog.

Usluge koje Vam pruža Volim Domaće preko Sajta i Aplikacije ne uključuju troškove koje snosite korišćenjem računarske opreme i drugih elektronskih uređaja. Volim Domaće nije odgovoran za troškove telefona, interneta ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom posete, korišćenja i poručivanja svakog drugog korišćenja Sajta i Aplikacije.

Volim Domaće zadržava prava da menja sadržaj na Sajtu i Aplikaciji, koji se primenjuje na Vas od trenutka njegovog postavljanja na Sajt i Aplikaciju, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena sadržaja.

15. ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sadržaj na Sajtu i Aplikaciji je pravno zaštićen i jedino mi ostvarujemo jedinstveno pravo na njegovo korišćenje. Za svako korišćenje sadržaja na Sajtu i Aplikaciji morate nas prethodno kontaktirati putem e-mail adrese kontakt@volimdomace.rs radi dobijanja pisane saglasnosti.

Ukoliko nije naznačeno drugačije u Uslovima korišćenja i poslovanja ili na bilo kom drugom mestu na Sajtu ili Aplikaciji, celokupan sadržaj na Sajtu i Aplikaciji (uključujući ali ne ograničavajući se na izvorni kompjuterski kod, tekst, slike, grafičke elemente, dizajn, baze podataka, logo ili drugi znak, domen, trgovačko i poslovno ime i drugi povezani materijali) je zaštićen, autorskim i pravima srodnim autorskom, pravom intelektualne i industrijske svojine, pa je pa je zabranjen svaki oblik njihovog korišćenja bez prethodnog pisanog odobrenja njihovog vlasnika.

Bilo kakva neovlašćena upotreba sadržaja i/ili bilo kog njegovog dela bez izričite pisane dozvole Volim Domaće ili drugih fizičkih i pravnih lica kao njihovih vlasnika, smatra se kršenjem autorskog i prava srodnih autorskom, prava intelektualne i industrijske svojine. Pod neovlašćenom upotrebom podrazumeva se bilo koja upotreba sadržaja sa Sajta i Aplikacije koja nije izričito dozvoljena Uslovima korišćenja i poslovanja, zakonom ili uz prethodnu pismenu saglasnost Vlasnika ili drugih fizičkih i pravnih lica kao njihovih vlasnika.

Pravo intelektualne svojine na sadržaju koji postavite Vi pripada Vama. Vi dajete nama sledeće garancije:

 • Da sadržaj koji Vi postavljate predstavlja Vašu svojinu ili da imate sve potrebne dozvole i prava da upotrebljavate taj sadržaj, te da ne kršite bilo kakva autorska i prava srodna autrskom pravu, prava intelektualne i industrijske svojine trećeg lica;
 • Da Vaš sadržaj ne krši bilo koja druga prava trećih lica, a naročito pravo na privatnost;
 • Da po osnovu sadržaja koji postavljate ne postoje bilo kakve obaveze, naročito obaveze plaćanja, od strane Volim Domaće kako prema Vama, tako ni prema bilo kom trećem licu.

U slučaju da postoji bilo kakva obaveza sa naše strane za date garancije, Vi ste dužni da je ispunite trećem licu, uključujući i obavezu da preduzmete sve radnje kako biste odbranili i zaštitili Vlasnika od svih takvih zahteva, kao i da nadoknadi štetu Vlasniku koja mu zbog toga nastane.         

16. DELIMIČNA NIŠTAVOST UGOVORA

U slučaju da se za bilo koju odredbu ovog Ugovora utvrdi da je ništava, to neće uticati na punovažnost ostalih odredaba Ugovora i one će nastaviti da se primenjuju u skladu sa ciljem ovog Ugovora.

17. MERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST ZA REŠAVANJE SPOROVA

Na ovaj Ugovor se u svemu primenjuje pravo Republike Srbije. Za sve eventualne sporove koji mogu proisteći iz ovog Ugovora ili upotrebom Sajta i Aplikacije uopšte biće nadležan stvarno nadležan sud u Novom Sadu.

18. NEWSLETTER I NOTIFIKACIJE

Volim Domaće će Vam uz Vaš prethodni pristanak slati komercijalne poruke u vidu:

 • Stavljanja na email listu radi slanja newsletter-a;
 • Slanja notifikacija (obaveštenja);

koje komercijalne poruke mogu sadržati bilo koju informaciju u cilju promovisanja robe, usluga ili poslovnog ugleda Volim Domaće i trećih lica koji su naši partneri na projektu koji vodimo putem našeg Sajta i Aplikacije, što naročito uključuje ali se ne ograničava na marketinške, prodajne i druge kampanje koje radi Volim domaće samo ili sa trećim licima partnerima.

Registracijom naloga i vršenjem porudžbine smatra se da ste dali saglasnost da Vam dostavljamo naše newsletter-e.

Vi u svako doba može opozvati prijem newsletter-a i obaveštenja (notifikacija) kao komercijalnih poruka ukoliko odlučite da želite da primate samo neke informacije ili ukoliko odlučite da ne želite uopšte da primate komercijalne poruke od nas i to slanjem email-a na adresu: kontakt@volimdomace.rs sa obrazloženjem newsletter-a koje ne želite da primate i u kom delu, ili putem opcije odjave sa liste lica koja primaju newsletter-a u samom newsletter-u koji primate od nas, ili putem opcije odjave prijema notifikacija na Vašem uređaju ili na našem Sajtu ili Aplikaciji.